Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Offentlighet och sekretess

Offentlighet handlar om allmänhetens grundlagsstadgande rätt till insyn i den offentliga verksamheten.

Offentligheten kan begränsas med hänsyn till olika skyddsvärda intressen i samhället till exempel rikets säkerhet, det allmännas ekonomiska intresse, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, intresset att förebygga och beivra brott, rikets centrala finanspolitik, penningpolitik och valutapolitik.

All begränsning av offentligheten måste dock ha stöd i lag. Den lag som tillåter undantag från offentlighetsprincipen är i de allra flesta fall offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 oktober 2015

Innehållsansvarig: Sofia Öhrman

Publicerad av Carl Olsson