Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Så styrs Region Örebro län

 

Vart fjärde år kan alla medborgare direkt påverka hur Region Örebro län ska styras. Du väljer ledamöter till regionfullmäktige i samband med val till riksdag och kommun.

Politikerna bestämmer vilka mål Region Örebro län ska arbeta efter och hur skattepengarna ska fördelas på olika områden. Men mycket av verksamheten styrs också av lagar, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen. Det praktiska arbetet att följa lagar och beslut är sedan en uppgift för Region Örebro läns tjänstemän.

Regionfullmäktige - ”länets riksdag”

Region Örebro län styrs av regionfullmäktige. Det är regionorganisationens högsta beslutande organ och det enda folkvalda parlamentet i länet. Vart fjärde år väljer länets invånare 71 ledamöter till regionfullmäktige från olika politiska partier i Örebro län.

Programgrupper, beredningar och rapportörer

För att säkerställa att medborgare och patienter är i fokus kan regionfullmäktige ta hjälp av programgrupper och tillfälliga beredningar. De får kortare eller längre uppdrag för att utreda ett visst område, till exempel jämställdhet eller en viss sjukdomsgrupp. Fullmäktige kan också tillsätta rapportörer. De ska bevaka en fråga eller ett ärende extra noga och sedan rapportera tillbaka till fullmäktige.

Valberedning, revisionsnämnd och patientnämnd

Till regionfullmäktige är valberedning, revision och patientnämnd knutna. De är fristående från den övriga politiska organisationen.
Valberedningen föreslår ledamöter till regionstyrelse och nämnder. Revisionen granskar, utvärderar och kontrollerar regionorganisationens verksamhet. Patientnämndens uppgift är att stärka patientens ställning i vården.

Demokratiberedning

Till regionfullmäktige finns en fast fullmäktigeberedning kopplad; demokratiberedningen.

Demokratiberedningen ska följa upp demokratiarbetet i Region Örebro län samt ta initiativ till hur demokratiarbetet ska stärkas.  Beredningen ska stimulera och bidra till en god medborgardialog.

Regionstyrelsen - ”länets regering”

Regionstyrelsen leder och samordnar de övergripande regionala utvecklingsfrågorna, ansvarar för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Örebro län och följer upp verksamheten. Regionstyrelsen ansvarar också för hälsa, vård och klinisk forskning samt Region Örebro läns folkhälsoarbete. Regionstyrelsen har 15 ledamöter som utses av regionfullmäktige, ledamöterna kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen.

Två nämnder och två fokusnämnder

Två nämnder och två fokusnämnder är underställda regionstyrelsen. De arbetar med att genomföra och förbättra regionens verksamheter utifrån de mål och uppdrag som regionfullmäktige bestämt.

Beredande och beslutande utskott

Regionstyrelsen har två utskott som bereder och beslutar ärenden:

Rådgivande organ och kommittéer

Tre rådgivande organ och två kommittéer är knutna till landstingsstyrelsen.

Regionalt samverkansråd

Samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i länet är avgörande för att åstadkomma en god regional utveckling. För detta finns ett regionalt samverkansråd.

Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling

Tillsammans med andra kommuner i länet finns en gemensam nämnd där Region Örebro län är värdorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och tolkförmedling.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 september 2018

Innehållsansvarig: Niklas Tidermann

Publicerad av Carl Olsson

Mandatfördelning 2018-2022

Parti och antal mandat

Socialdemokraterna 25
Moderaterna 13
Sverigedemokraterna 9
Vänsterpartiet 6
Kristdemokraterna 6
Centerpartiet 5
Liberalerna 4
Miljöpartiet 3

Sammanträdesdagar