Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Så styrs Region Örebro län

Vart fjärde år kan alla medborgare direkt påverka hur Region Örebro län ska styras. Du väljer ledamöter till regionfullmäktige i samband med val till riksdag och kommun.

Politikerna bestämmer vilka mål Region Örebro län ska arbeta efter och hur skattepengarna ska fördelas på olika områden. Men mycket av verksamheten styrs också av lagar, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen. Det praktiska arbetet att följa lagar och beslut är sedan en uppgift för Region Örebro läns tjänstemän.

Regionfullmäktige - ”länets riksdag”

Region Örebro län styrs av regionfullmäktige. Det är regionorganisationens högsta beslutande organ och det enda folkvalda parlamentet i länet. Vart fjärde år väljer länets invånare 71 ledamöter till regionfullmäktige från olika politiska partier i Örebro län.

Programgrupper, beredningar och rapportörer

För att säkerställa att medborgare och patienter är i fokus kan regionfullmäktige ta hjälp av programgrupper och tillfälliga beredningar. De får kortare eller längre uppdrag för att utreda ett visst område, till exempel jämställdhet eller en viss sjukdomsgrupp. Fullmäktige kan också tillsätta rapportörer. De ska bevaka en fråga eller ett ärende extra noga och sedan rapportera tillbaka till fullmäktige.

Valberedning, revisionsnämnd och patientnämnd

Till regionfullmäktige är valberedning, revision och patientnämnd knutna. De är fristående från den övriga politiska organisationen.
Valberedningen föreslår ledamöter till regionstyrelse och nämnder. Revisionen granskar, utvärderar och kontrollerar regionorganisationens verksamhet. Patientnämndens uppgift är att stärka patientens ställning i vården.

Regionstyrelsen - ”länets regering”

Regionstyrelsen leder och samordnar de övergripande regionala utvecklingsfrågorna, ansvarar för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Örebro län och följer upp verksamheten. Regionstyrelsen har 15 ledamöter som utses av regionfullmäktige, ledamöterna kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen.

Nio nämnder

Nio nämnder är underställda regionfullmäktige. De arbetar med att genomföra och förbättra regionens verksamheter utifrån de mål och uppdrag som regionfullmäktige bestämt.

Beredande och beslutande utskott

Regionstyrelsen har ett utskott som bereder och beslutar ärenden:

  • Regionstyrelsens arbetsutskott

Rådgivande organ och kommittéer

Tre rådgivande organ och en kommitté är knutna till regionstyrelsen.

Regionalt samverkansråd

Samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i länet är avgörande för att åstadkomma en god regional utveckling. För detta finns ett regionalt samverkansråd.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 april 2020

Innehållsansvarig: Niklas Tidermann

Publicerad av Per Marcusson

Mandatfördelning 2018-2022

Parti och antal mandat

Socialdemokraterna 25
Moderaterna 13
Sverigedemokraterna 9
Vänsterpartiet 6
Kristdemokraterna 6
Centerpartiet 5
Liberalerna 4
Miljöpartiet 3

Sammanträdesdagar