Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott är ett centralt organ för personal-, förhandlings- och pensionsfrågor i regionorganisationen. Utskottet ansvarar även för arbetsmiljöfrågor.

Personalpolitiska utskottet har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Personalpolitiska utskottets uppdrag är att:

  • utveckla och samordna Region Örebro läns övergripande personalpolitik
  • lämna förslag som gäller övergripande avtalsnivåer till landstingsstyrelsens Hälso- och ekonomiutskott när det är aktuellt med förändringar av löne- och anställningsvillkor
  • ansvara för pensionsfrågor för anställda och förtroendevalda
  • ansvara för regionövergripande personal-, löne- och befattningsredovisning och löne- och personalstatistik
  • ansvara för regionövergripande förhandlingar enligt gällande arbetsrättslagstiftning med ensamrätt att för Region Örebro läns räkning, genom kollektivavtal eller på annat sätt, reglera frågor om förhållandet mellan Region Örebro län som arbetsgivare och dess arbetstagare. Häri innefattas rätt att besluta om stridsåtgärder
  • om central bedömning krävs, tolkar utskottet för Region Örebro läns del bestämmelser om anställningsvillkor med mera, och utfärdar föreskrifter och anvisningar åt verksamheterna
  • fullgöra arbetsgivarens skyldigheter eller utöva dennes rättigheter enligt gällande arbetsrättslagstiftning
  • ansvara för jämställdhetsfrågor i Region Örebro läns organisation.

Utskottet beslutar i ovanstående ärenden i den utsträckning dessa inte är av principiell eller strategisk betydelse.

I övrigt bereder utskottet de ärenden som ska beslutas av regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 januari 2015

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Publicerad av Carl Olsson