Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patientnämnden

Enligt lagen om patientnämndsverksamhet ska inom varje region, landsting och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Via länken kan du se vilka ledamöter och ersättare som sitter i patientnämnden, och vilka kontaktuppgifter de har.

Patientnämnden och dess kansli bedriver verksamhet för Region Örebro län och regionens tolv kommuner som alla har avtal med Region Örebro län. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Patientnämnden har ingen disciplinär funktion och avgör inte frågor om rätt eller fel i vård och behandling.

Till patientnämndens kansli kan du vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad vård. Hit hör Region Örebro läns hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt folktandvården och den tandvård som Region Örebro län finansierar.

Patientnämndens uppgifter

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att:

  • hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • främja kontakterna mellan patienter och personal
  • hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt
  • rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienterna, till behandlingsansvariga, vårdenheter och vårdgivare.

Patientnämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.

Patientnämnden ska göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.

Dessutom ska Patientnämnden utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt för isolerade patienter enligt smittskyddslagen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 mars 2020

Innehållsansvarig: Marcus Philipsson

Publicerad av June Fors

Kontakt

Ordförande i Patientnämnden
Lilla Alkman (KD)

Vice ordförande
Jan Zetterqvist (S)

2:e vice ordförande
Anna Stark (M)

Samtliga ledamöter och ersättare i nämnden

Ansvarig chef
Marcus Philipson
Telefon 019-602 27 44

Nämndsekreterare
Per Marcusson
Tel 019-602 75 87

 

Sammanträdesdagar