Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro läns revisorer

Region Örebro län har nio förtroendevalda revisorer som är politiskt tillsatta och underställda regionfullmäktige.

Revisorernas uppdrag

Vårt uppdrag är att årligen granska all verksamhet och ytterst ge regionfullmäktige underlag inför den ansvarsprövning som enligt lagen ska göras varje år. För att kunna genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt upprättar vi varje år en revisionsplan. Den är baserad på bedömningar som vi gör utifrån en riskanalys. Genom våra revisionsinsatser pekar vi på såväl brister som styrkor. Vi bidrar på så sätt till att granskade verksamheter kan utvecklas.

Integritet och oberoende

Vårt arbete som revisorer präglas av integritet och oberoende. Därför väljer vi självständigt vilken verksamhet som ska granskas och hur det ska ske. Vi använder oss av sakkunniga som vi själva utser och gör även våra analyser och bedömningar självständigt. Region Örebro läns revisorer anlitar för tillfället revisionsbyrån PwC för detta sakkunnigstöd.

Varje revisor är också självständig i förhållande till övriga revisorer. För att få en så effektiv revision som möjligt samarbetar vi dock i det löpande revisionsarbetet. Detsamma gäller i de ställningstaganden som vi gör utifrån de granskningar som vi uppdragit våra sakkunniga att genomföra.

God revisionssed

Vi utför våra granskningar på det sätt som anges i kommunallagen och enligt god revisionssed. God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna vid kommunal revision. Den goda seden är inte reglerad i lag utan utformad och utvecklad av normbildare, till exempel Sveriges kommuner och landsting.

Vilka är vi?

Vilka vi är och hur du kommer i kontakt med oss, kan du se genom att klicka på länken.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 januari 2019

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Carl Olsson