Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Örebro läns högsta beslutande organ. I regionfullmäktige sitter 71 ledamöter från de olika politiska partierna.

Via länken kan du se vilka ledamöter och ersättare som sitter i regionfullmäktige, och vilka kontaktuppgifter de har.

Regionfullmäktige kallas ibland "länets riksdag" och är också det enda folkvalda parlamentet på länsnivå.

Vad beslutar regionfullmäktige om?

Regionfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar och riktlinjer för regionorganisationens verksamhet, fastställer budget och hur stor skattesatsen för regionen (tidigare landstingsskatten) ska vara.

Fullmäktige beslutar också om avgifter och taxor, som till exempel patientavgifter.

Politikerna i regionfullmäktige beslutar även om nämndernas organisation och verksamhetsformer. Det är också de som fastställer reglerna för de förtroendevaldas arvode.

I fullmäktige utses ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, liksom revisorer och revisorsersättare.

Regionfullmäktiges möten

Regionfullmäktiges möten är öppna för dig som länsinvånare om du vill gå dit och lyssna. Du kan också ta del av debatten via webbsändningarna på Region Örebro läns webbplats.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 januari 2020

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Publicerad av Carl Olsson

Presidium

Ordförande i regionfullmäktige
Torgny Larsson (S)

1:a vice ordförande
Susanne Stenlund (S)

2:a vice ordförande
Håkan Söderman (M)

Sammanträdesdagar