Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

Beredningen består av 9 ledamöter och 5 ersättare. Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård är beredningsorgan till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna verksamheten. Syftet med beredningen är att stödja och bistå nämnden, förbättra/möjliggöra kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra aktörer.

Grunduppdraget för beredningen är att verka på uppdrag av nämnden, bereda ärenden och frågeställningar till nämnden, bidra med kunskapsutveckling, vara kontaktorgan gentemot verksamhet, allmänhet och de personer som nämndens verksamhet är till för samt att företräda nämnden inom fastställt ansvarsområde. Därtill kan nämnden lägga till ytterligare uppdrag till beredningen.

Beredningen ansvarar för att verkställa ovanstående grunduppdrag samt uppdrag från nämnden inom ansvarsområdet somatisk och specialistvård samt högspecialiserad vård.

Beredningen specifika uppdrag är att:

• främja en positiv utveckling av den somatiska specialistvården samt högspecialiserad vård som finns inom regionen,

• möta och utveckla samarbete med andra aktörer och medborgare avseende regionens specialiserade sjukvård,

• medverka vid implementering och förankring av beslut, samt att

• föra dialog och följa den somatiska specialistvård samt högspecialiserad vård som finns och är organiserad inom Region Örebro län samt med de landsting och regioner som man samverkar i hälso- och sjukvårdsfrågor.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 mars 2020

Innehållsansvarig: Webbredaktionen

Publicerad av June Fors

Presidium

Ordförande
Ewa Sundkvist (KD)

Vice ordförande
Azra Prepic (S)

2:e vice ordförande
Sebastian Cehlin (M)

Nämndsekreterare
Maria Boström
Telefon 019-602 72 52