Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tillgänglig forskningsinfrastruktur och resurser

Här finns en listning av vårt utbud av resurser som alla erbjuder olika former av avancerad utrustning, tjänster och kompetens till akademisk forskning och innovation.

För frågor angående verksamheten och resurserna är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Kontaktuppgifter hittar du under respektive flik.

Additiv Tillverkning (3D-printing)
AI Impact Lab
AI.MEE - Artificiell intelligens
Ansökan till Läkemedelsverket
Avtalsförhandling
Biblioteksstöd och litteratursökning
Biobank
Bioinformatik
Datainsamlingsverktyg, eCRF (Greenlight Guru Clinical)
Datauttag
Delaktighet - patient/brukare/närstående
Epidemiologi och biostatistik
Etikprövning vid forskning
Finansiering av forskning och innovation
Forskningssjuksköterskor
FoU Drive (lagring och delning av forskningsdata)
GMP/ATMP-faciliteter
Grants office
Health Technology Assessment (HTA) - Camtö
Hälsoekonomi
Informationshanteringsplan för forskning
Instrument för datainsamling
Kirurgilaboratorium
Kliniska prövningar
Kvalitetsregister
Laboratoriemedicinska kliniken
Laboratorium Arbets- och miljömedicin
Laboratorium Audiologiskt forskningscentrum
Laboratorium Forskningsavdelning Campus USÖ
Laboratorium för rörelseanalys
Metodstöd och handledning
Mjukvara för forskning
Monitorering och audit
MR-kamera
Nationella forskningsfaciliteter
Precisionsmedicinskt centrum Örebro, PMCÖ
Projektekonomi
Randomisering
Studiedesign
Studieförfrågan/Feasibility
Utrustning till forskningsprojekt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2022

Läs mer om Infrastruktur och resurser för forskning och innovation