Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Mottagningar och vårdavdelningar på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Akutvårdsavdelning AVA, USÖ
Barn- och ungdomskliniken avdelning 26, USÖ
Barn- och ungdomskliniken neonatalavdelning 35, USÖ
Barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning 5 USÖ
BB-avdelning 25, USÖ
Förlossningsavdelning, USÖ
Geriatrisk avdelning 82, USÖ
Geriatrisk avdelning 94, USÖ
Geriatrisk palliativ avdelning 84/ASIH, USÖ
Hjärtavdelning 63, USÖ
Infektionsavdelning 40, USÖ
Intensivvårdsavdelningen (IVA), USÖ
Kirurgisk vårdenhet 39, USÖ
Kvinnoklinikens vårdavdelning 23, USÖ
Kärl-thorax intensivvårdsavdelning, USÖ
Kärl-thoraxavdelning 53, USÖ
Lungavdelning 12, USÖ
Medicinavdelning 83, USÖ
Medicinavdelning 93 - USÖ
Neuro avdelning 96, USÖ
Neurointermediärvårdsavdelningen (NIMA), USÖ
Onkologisk avdelning 85, USÖ
Ortopediska kliniken avdelning 37, USÖ
Psykiatrisk avdelning 2, USÖ
Psykiatrisk avdelning Beroendecentrum
Psykiatrisk observationsavdelning, USÖ
Stroke avdelning 92 USÖ
Strålbehandlingsavdelning, USÖ
Tillnyktringsenhet Beroendecentrum Örebro
Urologavdelning 38, USÖ
Vårdenhet hud, plastik och öron, USÖ
Ögonavdelning 49, USÖ

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2021