Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Mottagningar och vårdavdelningar på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Akutmottagningen USÖ
Affektivmottagning, USÖ
Allmänpsykiatrisk öppenvård, USÖ
Dövpsykiatri, USÖ
Enheten för hjärnstimulering, USÖ
Könsdysforimottagningen, USÖ
Dagkirurgiska enheten, USÖ
Intensivvårdsavdelningen (IVA), USÖ
IVA-mottagning USÖ
Neurointermediärvårdsavdelningen (NIMA), USÖ
Arbets- och miljömedicinska mottagningen USÖ
Audiologiska klinikens hörseltekniska mottagning USÖ
Audiologiska mottagningen, USÖ
Barn- och ungdomskliniken avdelning 26, USÖ
Barn- och ungdomskliniken neonatalavdelning 35, USÖ
Barn- och ungdomsmottagningen Stora Holmen, USÖ
Barn- och ungdomsmottagningen, USÖ
Barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning 5 USÖ
Förstärkt barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård
LAROmottagning Beroendecentrum Örebro
Maria ungdom Beroendecentrum, Örebro
Mottagning för läkemedelsberoende
Psykiatrisk avdelning Beroendecentrum
Tillnyktringsenhet Beroendecentrum Örebro
Fysioterapins bassäng, USÖ
Allmänpsykiatrisk mottagning unga vuxna, USÖ
Geriatrisk avdelning 82, USÖ
Geriatrisk avdelning 94, USÖ
Geriatrisk palliativ avdelning 84/ASIH, USÖ
Geriatriska teamet, USÖ
Minnesmottagningen, USÖ
Handkirurgiska mottagningen, USÖ
Fysiologsektionen USÖ
GUCH-mottagningen USÖ
Hjärtavdelning 63, USÖ
Hjärtmottagningen USÖ
Hjärtsviktsmottagningen USÖ
Kranskärlsmottagningen USÖ
Kärlhälsan USÖ
Lungavdelning 12, USÖ
Lungmottagningen USÖ
Pacemakermottagningen USÖ
Sömnapnémottagningen, USÖ
Tobakspreventiva enheten USÖ
Hudmottagningen USÖ
STI-mottagningen, USÖ
Infektionsavdelning 40, USÖ
Infektionsmottagningen, USÖ
Sprutbytesmottagning, USÖ
Kirurgisk mottagning, USÖ
Kirurgisk vårdenhet 39, USÖ
Tyreoideacentrum, Universitetssjukhuset Örebro
Amningsmottagning, USÖ
BB-avdelning 25, USÖ
Fertilitetsenheten USÖ
Förlossningsavdelning, USÖ
Kvinnoklinikens mottagning, USÖ
Kvinnoklinikens vårdavdelning 23, USÖ
Specialistmödravård, USÖ
Ultraljudsmottagning, USÖ
Kärlmottagningen USÖ
Kärl-thorax intensivvårdsavdelning, USÖ
Kärl-thoraxavdelning 53, USÖ
Thoraxmottagningen, USÖ
TIVA-mottagningen USÖ
Provtagningen USÖ
Akutvårdsavdelning AVA, USÖ
Endoskopimottagningen, USÖ
Hemodialysmottagningen, USÖ
Medicinavdelning 83, USÖ
Medicinavdelning 93 - USÖ
Medicinmottagning 1, diabetes - USÖ
Medicinmottagning 2, USÖ
Medicinmottagning 3, USÖ
Medicinmottagning 4, USÖ
Medicinmottagning 5 (överviktsenheten) USÖ
Medicinmottagning 6, USÖ
Neuro avdelning 96, USÖ
Neurofysiologiska mottagningen USÖ
Neuromottagningen, USÖ
Rehabmedicinska mottagningen USÖ
Smärtrehabmottagningen USÖ
Stroke avdelning 92 USÖ
Medicinsk behandlingsenhet onkologi, USÖ
Onkologisk avdelning 85, USÖ
Onkologisk mottagning, USÖ
Strålbehandlingsavdelning, USÖ
Frakturmottagningen, USÖ
Ortopediska kliniken avdelning 37, USÖ
Ortopediska kliniken mottagning, USÖ
Protesmottagningen, USÖ
Ortopedteknik
Käkkirurgiska mottagningen, USÖ
Plastikkirurgisk mottagning USÖ
Psykiatrisk akutmottagning, USÖ
Psykiatrisk avdelning 2, USÖ
Psykiatrisk observationsavdelning, USÖ
Reumatologiska mottagningen, USÖ
Mammografimottagningen, USÖ
Röntgenmottagningen USÖ
Urologavdelning 38, USÖ
Urologisk mottagning, USÖ
Vårdenhet hud, plastik och öron, USÖ
Ögonavdelning 49, USÖ
Ögonmottagningen, USÖ
Öronoperation och mottagning, USÖ
AK-mottagningen har flyttat
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Bårhus och visningsrum USÖ
Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ
Dietister på sjukhuset
Dysmeli- och armprotesenheten
Fysioterapiavdelningen USÖ
Hudkirurgiskt centrum
Kuratorer på USÖ
Lekterapin USÖ
Logopedi och foniatri, USÖ
Nyckelfonden
Orofacial medicin, sjukhustandvård, USÖ
Patientbibliotek USÖ
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2021